III. RÉSZ


Tartalom- és tárgymutató


A tárgymutatóban használt számok közül a bal oldalon álló a Távlatok sorszámát jelöli, a jobb oldalon álló pedig az oldalszám megjelölése, amelyben a téma kifejtése található. A Távlatok mellékleteire (ez általában, de nem kizárólag a Magyar Papi Egység) pedig évszámmal és sorszámmal utalunk: pl. 1996/1/ = A Távlatok 27. számának melléklete; 1996. év 1. sorszámú Távlatok mellékleteként jelent meg. A könyvismertetések nagy számuk miatt a mutató végén található Függelékben kaptak helyet, hogy a témakeresést a hosszas felsorolás ne zavarja. (Ld. KÖNYVEKRÕL címszó.)ABORTUSZ

– törvény 11/290

– vita 9/85

AIDS 28/223

ALKOHOLISTÁK 17–18/355

AMERIKA 8/489

–-i papokról 21/136

ÁLLAM 7/316

ÁLTUDOMÁNYOK 32/748

APAKÉP 43/43

– Kosztolányié 43/56

APOR VILMOS 6/175

– boldoggá avatása 2/50

APOSTOLKODÁS 14/850

APOSTOLI KORMÁNYZÓSÁG
SZIBÉRIÁBAN 6/220

ASZKÉZIS 12–13/599

ATYAISTEN

– filozófusoké, Jézusé 43/16

– irgalma 48/211

– liturgiában 43/56

–rõl Jézus 43/3


BARANKOVICS 12–13/510

BÉKE 8/536, 551, 603

BÉKEPAPOK 26/784

BETEG(EK)

– gondozása 21/106

– szentsége 21/37

– tizenévesek 22/300

BETLEHEM 8/559

-i csillag 21/149

BIBLIKUS KONFERENCIA 14/854

BOLDOGSÁG 17–18/325

– nyolc b. 7/387

BOSZORKÁNYOK nincsenek 4/101

BÖJT 10/176, 15/55, 21/84

BÚCSÚJÁRÓHELYEK 1/131

BÛNEINK 23–24/389

BÛNBÁNAT 6/189

– és megtérés Jézus tanításában 48/91


CIGÁNYSÁG

– és a katolikus egyház 26/825

– Spanyolországban 41/437

CÖLIBÁTUS 25/652

CLUNY KULTÚRKÖZPONT 23–24/521


CSALÁD 15/53

– apátlan 43/35; 48

– és állam 32/692

– és demográfia 32/772

– és egyház 15/1

– és média 32/703

– éve 15/51

– jellemzõi 15/4

– megerõsítése 32/657

– -ról fórum 47/48

– -i hétvége 17–18/352

– -i egyház 20/639

– pápa a cs.-ról 16/200

– -védelem 23/493

CSALÁDPASZTORÁCIÓ,  világiakkal 15/51

CSALÁDTERÁPIÁRÓL IV. VILÁGKONF. 16/237

CSERKÉSZET 25/603

– és ifjúsági mozgalmak 29–30/353

– Táborkereszt 35–36/453


DEMOKRÁCIA

– felé K.-Eu.-ban 12–13/428

– a keresztény Európában 7/427

DENZINGER használata 39/141

DIAKÓNIA 35–36/512

DOKUMENTUMOK

– Pastores dabo vobis 7/458

– Dominus Iesus 50/589

– -hozzászólások 50/596

– Emlékezet és kiengesztelõdés pápai üzenet NTB dok.-a 48/179

– Evangelium vitae 23–24/393; 400

– Fides et ratióról 42/614

– Redemptoris missio 2/99

– Tertio millennio adveniente-rõl 20/705

– Veritatis splendor 14/771, 776

– Vita consecrata 29–30/398

A pápa beszéde a Vértanúk ünnepén 49/432

A pápa a magyar fõpásztorokhoz 14/696

Pápai üzenet a XIII. Ifj.-i Vt.-ra 39/42

– 2000. aug. 20-ra 49/423


EGYESÜLETEK: J. Maritain 11/413

EGYHÁZ

– és a II. vatikáni zsinat 41/442

– és állam 9/77; 11/324, 20/664; 20/670

– szétválasztása 26/789  

– amerikai 8/521; 9/3; 21/133           

– cseh 20/735

– elnyomása 17/470

– erdélyi 12–13/572

– és Európa egysége 40/195

– és kommunikáció 27/90; 33/3

– és média 33/12

– és szerzetesi hivatás 41/492

– közép-kelet-európai 12–13/561

– lengyel 12–13/537; 23/501; 26/885

– magyar 10/221, 228

– román 12–13/544

–-ról fórum 26/725; 744; 747; 754; 757; 759; 761;

– és építészet 10/244

– és a sajtó 1/66

– és ifjúság 25/670

– és megújulás 3/1

– reformja 3/39

– reformja és Szent Bernát 3/11

– stílusváltása 23/419, 425

– szociális tanítás  34/176

 –-ról könyvek 1/124

– társadalmi tanítása 35–36/286

EGYHÁZI

– dokumentumok magyarul 27/103

– levéltárak 38/752

EGYHÁZIREND 3/78

EGYHÁZI ISKOLÁK 14/726

EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV 39/172

EGYHÁZKÉP 20/641; 28/170

EGYHÁZKÉP A II. VATIKÁNI
ZSINATON 21/59

EGYHÁZMEGYEI

– konferenciák 7/430

– zsinatok 6/164; 9/69; 10/193; 19/587, 592

– szegedi 6/242; 25/625

EGYHÁZPOLITIKA (MSZP-SZDSZ részérõl) 28/216

EGYHÁZTAN 19/517

EGYHÁZTÖRTÉNET 16/251, 259

EGYSÉG KERESÉS 11/257, 273

ÉLET

– fenyegetettsége 4/12,28

– szeretete 11/282

– védelme 4/1,3, 21,  81, 84, 109, 120  

ÉLETRAJZOK, MEGEMLÉKEZÉSEK

– Bartók Béla 8/581; 34/258

– Bálint Sándor 47/47

– Bleiziffer Laura 27/51

– Borsos M. 33/124

– Böll, H. 8/594

– Casaroli 41/495

– Frankl, V. 39/163

– Gál Ferenc 42/654

– Green, Graham 2/58

– Green, Julien  42/662

– Gyökössy E. 39/162

– Kardos Klára 31/588

– Kanisius Szt. P. 35–36/432; 439

– Keglevich I. 49/12

– Keresztes Szent János 6/260

– Kovács István dr. 1997/5/13

– Lubac, H. de, 2/87

– Lukács László SJ 7/439

– La Colombière Kolos 6/196

– Móser Zoltán 8/585

– Savonarola, G. 34/266

– Stein, Edith 42/586

– Stepinac, A. 42/577

– Szabó Sándor 14/715

– Teréz anya 37/636; 40/258

– Tomásek bíboros 7/396

– Tûz Tamás 6/250

– Varga József 42/683

ÉLETSZENTSÉG 25/638

ÉLETTÉR igénye 43/132

ELKÖTELEZÕDÉS, politikai 1/35

ELMÉLKEDÉS 9/57; 1998/4/12

– A Himnuszról 39/96

– az adósról 14/713

– Avilai Szent Terézrõl 26/810

– Ábrahámról 12–13/615

– átváltoztatás szavairól 2/55

– a szegénységrõl  1/47

– barátságról 17–18/334

– böjtrõl 15/56

– egyházról 19/483

– evangelizálásról 34/20

– húsvétról 1997/2/2; 43/63

– igehirdetésrõl 35–36/426

– jászolról, keresztrõl 16/197

– Jézus barátságáról 1997/5/9

– Jézusról, Getszemáni kertben 47/10

– Jónás könyve és a Biblia kapcsolatáról 15/119

– Jópásztorról 1997/6/7

– keresztjeinkrõl 47/39

– Karácsonyról 26/794, 802, 807; 38/789; 42/571; 50/546

– Krisztus szolgálatáról 22/235

– Mária és papság kapcsolatáról 38/708

– martüria, leitúrgia, diákoniáról 1999/1/2

– modernség démonjairól 44/280

– örömrõl 1996/5/11

– papságról, egyházról, politikáról 45/372

– szeretetrõl 17–18/343; 38/735

– szerzetesi eszményrõl 22/241

– szorongásról 42/591

– Krisztusban új teremtmény 1998/1/2

– tékozló fiúról 15/74

EMBERI JOGOK

– és  orvosi etika 39/20

– magzaté 39/31

– nyilatkozata  39/3

– teológiája 39/14

ENSZ A XXI. SZ.-BAN 50/584


ESEMÉNYEK AZ EGYHÁZ
ÉLETÉBEN

– Egyház és állam c. konferencia 22/312

– Életvédõ konfer. IV. 23–24/485

– HÁLÓ-találkozó P.halmán 50/582

– Jezsuita rendgyûlés 34.  23–24/514; 26/863

– Ifjúsági katekézis Manilában 22/263

– Nagymarosi találkozóról 14/807

– Szent István Társulat-könyvhét 48/310

– Teológiai napok 1995. 21/140

ESZKATOLÓGIA 6/272

ÉRTÉK és erkölcs 29–30/325

– átalakulása és a hit 46/580

ÉRTELMISÉGIEK

– hivatásáról könyv 44/311

ÉRZÉSVILÁG 11/308

ETIKA 23–24/329, 333; 25/635

– és informatika 35–36/491

– és politika 29–30/340

EUKARISZTIA 6/189; 21/31

– az élet kenyere 28/133

– áldozás

   - híveké, papoké 2000/2/7

   - két szín alatt 3/63

– közösségi Isten-tisztelet 2000/4/2

– és ökumené 28/151

– hitünk titka 28/185

– megcselekvése 1998/4/2; 50/552

– Teilhard de Chardinnél és Prohászkánál 28/189

EUCHARISZTIKUS KONGR. 1938, Bp. 40/303

EURÓPA

– és a kereszténység 40/246

– és a pápa 12–13/491

– identitása 48/252

– nemzeti önállóság 40/209

EURÓPAI UNIÓ – hogyan tovább? 49/434

– és Magyarország 40/230  

EURÓPAI ZARÁNDOKUTAK 12–13/447

EUTANÁZIA 26/860

EVANGÉLIUM, Lukácsé 26/882

– magyarázatához módszertan 1997/2/16; 1997/6/12

EVANGELIZÁLÁS 5/3 ; 33/37

– Amerikáé 8/491, 497

– Dél-Amerikáé 8/508

– Újra ev. 22/270


FELNÕTTKÉPZÉS 8/574

FELTÁMADÁS 2/106; 5/53, 272; 10/174

FESTÉSZET, szobrászat  9/115

– Borsos M. 22/312; 49/458

– Caravaggio képelemzése 33/49

– Hosszú Márton 37/665

– Kisléghi Nagy Ádám 41/508; beszélg. 41/509

– Máger Ágnes 19/602; 41/502

– Maulbertsch 28/246

– Munkácsy 19/596

– Piranesi 15/116

– Prokop 6/266; 25/705

– Sixtus-kápolna 19/606

– Szinyei Merse 5/84

– Szõnyi István 17/431, 435; 22/312

FIATALSÁG ÉS EGYHÁZ 25/561

FILM(VILÁG)

– Bergman 12–13/649

– Edith Steinrõl 41/504

– Fellini 14/834

– magyar film 1/76

    -szemle, 31. 47/141

    - gyártás 47/147

– mûvészet, 100 éves 27/119

– Gyöngyössy Imrére eml. 37/659  

FILOZÓFUSOK

– Blondel 11/410

– Fessard, G. 7/472

– Hamvas Béla 34/251

– Lévinas 28/251

– Maritain, J. 7/301; 14/837; 47/169

– Mounier 50/575

– Nyíri T. 4/139; 19/609

– Szabó Lajos 48/314

FOGYATÉKOSSÁG 4/70   


GAZDASÁG (magyar) 11/294

– és erkölcs 7/322; 10/164

GENETIKA 4/105

GONDVISELÉS 16/146


GYERMEKEK VALLÁSOS NEVELÉSE 3/24

GYÓGYÍTÁS 21/25

– orvosetika 23–24/352

– és nevelés 17/422

– Jézusé 21/3; 21/14

GYÓGYÍTHATATLAN BETEG
GYEREKEK 22/300

 

HÁBORÚ 8/529

HÁLA 49/391

HALÁL 28/200; 31/515; 527

– hospice 14/755

–-táborokban papok 37/638

– eutanázia 4/42, 49; 42/632

HALOTTI lepel, torinói 42/647

HATALOM

– és Jézus 1/29

– és szolgálat 34/218

HÁZASSÁG 9/64

– és papság 1996/6/2

–-ról 32/685

– házastársi szerelem 15/18

HELYZETELEMZÉS (magyarországi) 11/368; 1/95

HIERARCHIA 22/220

HIT 2/1, 3

– a családban 15/31

– Erdélyben 12–13/582

– és ima 29–30/408

– és megtestesülés 2/39

– és nemzeti eszme 29–30/265

– és tapasztalat 2/22

– és teológia 1998/2/2

– és tudomány 17–18/463; 47/131

– illúziók nélkül 2/26

– öröme 40/269

HITHIRDETÉS 2/16, 99; 12–13/593

– ma 12–13/585

HITOKTATÁS 16/200; 16/210; 25/660; 5/133

– hozzászólás 7/406

– gyermekkatekézis  39/87

– bibliáé 11/347

– az Egy. Áll.-kban 5/60

– Magyarországon 1/60

– hittankönyvekrõl 15/83; 12–13/640; 15/77

HITTANSZTORI 23–24/464, 471

HITTUD.-I KAR SZEGEDEN 39/154

HOLOCAUST 17–18/378, 377

HOLT-TENGERI TEKERCSEK 19/496; 39/137

HOMÍLIA Mindszenty temetésén 2/105

– halálról 31/586

– honfoglalásról 32/739

– húsvétról (Prohászka) 27/44

– Szent Istvánról 17–18/329

– Szent Valentinrõl 27/46

– Vass Miklós temetésén 37/594

HÚSVÉT öröme 16/189

– misztériuma 39/46


IFJÚSÁG 5/74; 14/807

– és egyház  25/575

– és hit 25/588

– Taizéi találkozó 15/92

IDÕK jelei 1/88

– misztériuma 31/535

IGEHIRDETÉS 5/12

IMA 2/36; 9/55; 11/340

– az új ezredévért 50/567

– csendje 37/581

– gyermekeké 48/230

– imaapostolkodás 19/530

– imára nevelés 19/561

– Mária Magdolnához 10/182

IMPROVIZÁCIÓ, játék, zene, mûvészet 47/151

INDIA 37/628

INTELLIGENCIA 31/638

INTERJÚK:

– Csiszér F 50/542

– Gál István filmrendezõvel 5/78

– Jakubinyi Gy. 32/762

– Nemesszeghy Ervin 28/174

– Pálos Miklóssal 5/109

– Szabó Magda 38/804

– Ternyák Csaba püspökkel 14/810

– Valentiny Gézával 14/815

INTERNÁLÁS szerzeteseké 48/264; 267

INTÉZMÉNYEK:

– A társadalomtudományok Pápai Ak.-ja 15/111

IRODALOM

– Babits 9/101

– Balassi megtérései 17–18/450

– balladaelemzés (Júlia szép leány) 44/304

– Baróti Szabó Dávid 26/809

– Bernanos 40/313

– Böll, H. 38/809

– Canterbury Szt. Anzelm 20/763

– Claudel: Angyali üdv. 29–30/477

– Czigány György versei 26/883

– Csanád Béla 29–30/455

– Csehov és a hit 37/641

– Dékány: Keresztény jelenség 6/252

– Faludi Ferenc 16/242

– Green, Graham 6/256

– Gyurkovics T. lírája 31/636

– Hetényi Varga Károlyról új k.-e
kapcsán 48/273  

– Hopkins, G. M. 44/271

– Illyés Gy.-ról 31/580

– József Attila hite 32/790

– Káldi György 23/447

– katolikus ir. 17–18/406

– keresztény költészet 23/545

– Kerék Imre 44/300

– Kodolányi  38/796

– Madách: Ember tragédiájáról 17–18/466;  26/866

– Mándy Ivánról 26/872

– Márai levelezése 1/82; 2/61

– Márai sikere Olaszo.-ban 43/139

   -ról int. Szõnyi Zs.-val 48/301

– Mécs 22/3050

– Nagy Gáspár kitünt. 50/648

– Németh László 2/68

– Nemeskürty írásai 33/83

– Nyírõ J. drámái 27/113

– O’Connor, Flannery 40/317

– Ómagyar Mária s. 47/154

   - és Martinkó 49/470

– Ottlik Budán 1/73

– Pázmány és a szlovák ir. 35–36/467

– Péguy 20/754

– Pilinszky 3/67; 32/787; 37/676

– Prokop P. könyve 39/165

– Radnóti 20/760

– Saint-Exupéry 19/607; 49/454

– Sánta F.: Ötödik pecsét 32/794

– Saramago, J. 42/682

– Szabó Ferenc kitünt. 31/621

– Szabó Lõrinc 49/450

– Szabó M. „Sziluettje” 50/623  

– Szabó Sándor 14/715

– Szymborska 35–36/485

– Szent Erzsébet balladája 37/675

– szépség az ir.-ban 17–18/439

– Takács Gyula köszönt.  31/626

– Tamási Áron 12–13/669; 37/655

– Vasadi Péter 2/66

– Várkonyi N. 43/154

– Verlaine: Jóság 28/240

– Vörösmarty 48/325

IRODALMI DÉLUTÁN Radnótira emlékezve 50/630; 633

ISKOLÁK

– egyházi i.-k 16/240

ISTEN és világa 16/137, 140

– képe - a nevelésben 43/82

    - Kölcseyé 29–30/445

    - Szent Ferenc Naphimnuszában 45/398

– hogyan beszélünk I.-rõl 9/75

– keresés az ir.-ban 23/527

– szeretete 8/557;  33/42


JAPÁN élménybeszámoló 17–18/361

JÁTÉK 16/177

JÉZUS KRISZTUS 17–18/273, 289

– az Isten-ember 34/206; 38/683; 45/386

– és ellenségszeretet 8/544

– és a nem keresztény vallások 17–18/294

– és mi 38/694; 38/702

– fõsége 2000-ben 42/563

– -ról 44/212;46/3

– -ról Teilhard de Chardin 22/240

– -sal találk., gyógyító 48/201

– Szíve T. 29–30/429; 436

– történeti J. 17–18/276

– Jézusról könyvek 26/839

 – és Renan 17–18/313

– és vallásosság 17–18/306

JEZSUITÁK

– Alszeghy Z. 2/70

– Bangha B. 42/666; 46/594

– és a szabadkõm.-k 49/484

– Faludi Ferenc 8/610

– 34. nagygyûlése 21/141; 176

– isk. drámák 32/804

– iskola Ungvárott 33/131

– Latin-Amerikában 21/144

– É.-K.-Am.-ban, indulásuk 49/473

– Kassai vértanúk 23–24/428

– Kerkai Jenõ emlékezete 26/772

– Lukács László tem. 43/152

– magyar jezsuiták az ezredfordulón 47/71

– nevelése 37/558; 45/447

– ratio studiorum 45/437

– rendalkotmány magyarul 39/189

– Paolo Dezza 47/121

– Pázmány és a magyar kultúra 46/502

JOGOK ld. emberi jogok

JUBILEUM

– nagy 44/234  

– kettõs 46/521


KÁBÍTÓSZER 11/305; 23–24/482

KARÁCSONY 8/561; 14/691, 697; 20/632; 702; 703

– börtönben 4/62

– misztériuma 32/712; 46/515

KARITÁSZ 20/634; 21/116; 27/82; 28/232

KATEKÉZIS megújítása 16/218

KATEKIZMUS 14/802

– Kat. egyház k.-a 9/42; 12–13/463; 20/716

KATEKUMENÁTUS

– felnõtteké 1999/4 különszám

KATOLIKUS KERETTANTERV 37/546

– iskolák küldetése 39/127

– szoc. mozgalmak a 20. sz.-ban 45/365

– pszichol.-k elõadásairól 49/492

KATOLICIZMUS 5/19

– Amerikáé 8/516

KEREKASZTAL AZ EGYHÁZRÓL 19/550; 20/633, 642; 21/69, 73; 22/229, 232

– Fórum az Egyházról (megújulás) 26/721, 725, 744, 747, 754, 757, 759, 761,

KERESZTÉNYDEMOKRÁCIA 19/584

– Magyarországon 31/615

KERESZTÉNYEK

– a világban 1/4

– Görögországban 41/496

KERESZTÉNY

– értékrend 37/568

– költészet 39/148

– Magyarországról 12–13/671

– szenvedés 14/717

– kurzus 48/280

KERESZTÉNYSÉG 17–18/388

– és liberalizmus 2/96

– és posztmodern 29–30/360

– és a zsidóság 40/287

– etikája 35–36/398

– KÉSZ 4/1122; 8/600

– létkérdés 29–30/261

KERESZTSÉG a cigányoknál 15/86

KIENGESZTELÕDÉS – Nk. Teol. B. nyilatk. 48/179

KÍNA 19/575

– katolikusai az ezredfordulón 46/561

KISKÖZÖSSÉGEK 10/186; 23/476

– Bp.-i 33/60

KISPAPOKNAK – Útravaló 1996/3–4/ külön kiadás

KLÉRUS

– Unio Ap. Cleri 1996/1/4; 1997/5/2

– papi közösség 1996/1/11

–-i élmények 1996/1/15, 16

KLÓNOZÁS 45/335

KOMMUNIKÁCIÓ és inf.-ó 33/24

KOMMUNIZMUS fekete k.-e 49/443

KONFERENCIA pasztorációs 22/282

– a Papság Apostoli Egysége K. 4/89

– CCEE szimpózium 14/819

KÖLTÉSZET és kereszténység 46/512

KÖNYVEKRÕL, ld. Függelék

KÖNYVKIADÁS, katolikus 34/234

KÖRNYEZETVÉDELEM 7/402; 16/170; 23–24/377

KÖZÉLET és kereszténység 7/289, 291; 34/223

KÖZERKÖLCS 23/360

KÖZGAZDASÁG és etika 45/349

KÉRDÕÍVES MEGKÉRDEZÉS
a
Távlatok olvasói körében 29–30/490

KRISZTUS

– a katolikus egyházban 44/196

– a történelemben (Prohászka) 19/507

– és a nem keresztény vallások 44/175; 183

KRÍZISKEZELÉS 43/89

KUBA 7/433; 39/93

KULTÚRA, hit vallás, tudomány kapcsolata 47/131  

KÜLDETÉS 14/790


LELKI ELSÕSEGÉLY telefon szolg. 11/362

LELKIGYAKORLAT, Szt. Ignác-i 3/55; 11/352

– tapasztalatok 10/207

– illegális 11/356

–-os túra Erdélyben 42/609

LELKIISMERET 31/558

LELKIPÁSZTOR

   -i napló 26/820

   -oknak tanácsok 1997/2/11

LELKIPÁSZTORKODÁS 6/145,147; 16/201

– cigányoké 47/45

– és munkanélküliség 11/343

– szórvány helyzetben Ny- Eu. 1998/3/11

– program 6/202; 5/33

–-ról 31/595; 1999/3/2

– teológiája 6/156

LELKI SEGÍTSÉG, pszich. 39/82

LELKISÉGEK

– bencés 9/49

– Bokor 26/764, 765, 773

– ciszterci 10/178

– ciszterci nõvérek 15/73

– cursillo 6/218

– ferences 11/316

– neokatekumenátus 12–13/645

– piarista 15/67

– szociális testvérek 19/538

LELKI VEZETÉS

–-rõl konferencia 22/297

LIBERALIZMUS 1/95;10/156; 16/231

– magyar 10/167

LITURGIKA

– gyászmisekönyörgések 45/413

– húsvét ünneplése 1999/2/2

– rorate 37/600

– szentmise elõtti lit.-s imák 1999/2/6

– virrasztás 29–30/441

LITURGIKUS

– csend 38/742

– megújulás 26/815; 1999/1/8;12

– zene 9/114

LOMBIKBÉBI 4/25


MAFFIÁK 34/189

MAGZATVÉDELEM 7/368

– A Szt. Lukács Egyesület nyil.-a  43/62

– helyzetelemzés 23–24/343, 385

MAGYAR

– családokról 38/781

– egészségügy 34/184

– egyház 41/465

– értelmiség hivatása 38/761; 50/536

– kultúra 37/531

MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR KÖRLEVELEI

– karácsonyi k.-bõl 15/17

– A boldogabb családokért! – hozzászólások 47/56; 58; 65; 69

– Igazságosabb és testvériesebb világot! 32/783; 34/168

   - Kommentárok a körl.-hez 35– 36/344

   - Széljegyzetek a körlev.-hez 35–36/297; 323

MAGYAR MILLENNIUM 49/339; 345

– kettõs évforduló 32/717

MAGYAROK 12–13/470

– amerikai m. 8/563

– lelkiállapota 11/259; 23/385;34/157; 50/499

– sorsa 29–30/271

– vajdasági m. 8/569

MAGYARORSZÁG állapota
(gazd. p.ügyi, szoc.) 49/348

– és a pápák 46/494

–-i bankok 35–36/305

–-i piacgazd. 35–36/316

–-i tud. kutatás 50/523

MAGYARSÁG 1/95; 12–13/425

– és Európa 46/508

– és kereszténység 12–13/437

– és katolikum 12–13/464

– küldetéstudata 46/483

– kultúrája és kereszténysége 46/612

–-ról 29–30/279; 286; 291; 293; 296; 299; 302

– szolgálata 12–13/619

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA 32/800

MAGYAR VERS ÉS PRÓZA 3/70

MÁRIA

– helye az egyház hitében 48/222

– tisztelete a keleti egyházban 38/716  

MARXIZMUS és liberalizmus 10/146

MEGTÉRÉS 1996/6/12

MEGTESTESÜLÉS 14/691; 697; 699

MÉDIA TÖRVÉNY  28/213

METEM 10 éves 42/678

MINDSZENTY 5/41

– hamvainak hazatérése 2/89

– és az Ostpolitik 23/404

–-ügy 50 éve 42/618

MISE, MAGYAR NYELVÛ  28/142

MISSZIÓ  

– Kárpátalján 17–18/346

– parancsa 14/790

MOZGALMAK:

– a 80-as években 25/565; 575

– az egyházban 41/450

– Bokor 26/764; 28/161; 31/619; 41/455

– Bokor és az egyház 41/462

– Bulányi Gy. levele 28/157;  és válasz rá 159   

– KALOT 23/476; 7/346; 47/163

– keresztény szociális m.-k 12–13/477

– mozgalmak találkozója 44/260

– New Age 19/497

– Regnum Marianum 25/577; 581

– Schönstatt 49/410

MUNKANÉLKÜLISÉG Eu.-ban 40/215

MÛVÉSZET-rõl 23–24/526


NÉMETORSZÁG újraegyesítése 1/110

NÉMET PÜSPÖKI KAR KÖRLEVELE 35–36/334

NEVELÉS

– erkölcsre 45/354

– monasztikus 34/211

– szexuális 14/734

NÉPESEDÉS 20/728

NÉPKÖLTÉSZET 1/70

NÕK hátrányos helyzete 25/683; 39/36


OCIPE 12–13/589

OKTATÁS ld. PEDAGÓGIA

OLASZ KERESZTÉNYSÉG 4/115; 45/422

OLI 25/581 32/721; 46/577

OLVASÓI LEVELEK 3/108; 4/150

OLVASÓNAPLÓK 4/95; 5/87; 7/449, 451; 8/598; 12–13/663; 14/839; 17–18/458; 31/629; 33/126; 35–36/505; 40/325; 43/143; 45/461; 46/605; 47/154;48/305

ORKESZTIKA 31/647

ORTODOXOK, moszkvai patriarkátusról 44/198

– az egyház 2 tüdeje 6/231

OSTPOLITIK 15/127

– és Casaroli 49/436

– König bíboros 25/688

– Mindszenty 23/404

ÓVODA ÉS JÉZUS 25/674


ÖKUMENÉ 19/544

– ortodoxiával 6/226, 231

– Taizéi Bp.-en 5/99, 104

ÖKUMENIZMUS 44/249

– nap Pannonhalmán 31/611

– Közös nyilatkozat a megigazulásról 46/544

– hozzászólás 48/244  

– Találkozó, európai 37/625

ÖRÖM 34/196

ÕSROBBANÁS 29–30/306; 314


PÁPA (II. JÁNOS PÁL)

– Afrikában 25/678

– a keresztények egységérõl 20/698

– a II. világháborúról 23–24/475; 513

– a nõkhöz 25/680

– könyve 20/725

– a világiakról 26/835

– beszéde a kult. és tud. képv.-hez 3/92

– beszéde a MKPK-hoz 3/95; 9/46,63,93

– és a fiatalok 22/285

PÁPALÁTOGATÁS

– Albániában 11/363

– Ausztriában 41/473

– Balti államokban 12–13/506

– Franciao.-ban 31/608

– Lengyel o.-i VI. út 35–36/380; 387

   - VII. út 45/418

– Magyarországon 29–30/487; 31/602

   - Mérlege 3/74

– Németo.-ban 31/606

– Párizsban 37/621

– Romániában 44/242

– Szentföldön 48/240

– Zágrábban 19/572

– Zarándoklata az üdvtört.-i helyekre 47/27

PÁPASÁG  

– és ökumené 9/24

PÁPÁKRÓL

– II. János Pál  életrajza 35–36/391

– IX. Pius boldoggá avatása 50/604; 610;622

– XII. Piusról 43/127

– XII. Pius apostoli levelérõl 29–30/489

PAPI

– békemozg. 28/165

– hivatás  1/57

–-ra elõkészület 1996/2/10  

PAPI  SORSOK 21/152

– Futó K. 2000/1/6

– Gácser J. 1997/5/11

– Halász Pius 1996/2/2

– Kerkai J. 29–30/303

– László Gábor 2000/3/2

– Mihelics V. 29–30/459

– Mócsay G. 1996/5/6

– Nagy Elek  2000/4/7

– Oloffson Pl. 2000/2/2

– Prokop P. 16/256

– Valentiny G. 35–36/445

– Varga Béla 1996/6/9

PAPNEVELÉS 6/268

PAPOK PÁLYAMÓDOSÍTÁSA 9/94; 11/375

PAPPÁSZENTELÉS 29–30/392

PAPSÁG 1996/5/9; 1997/5/6

PASZTORÁCIÓ 4/84; 20/636; 21/122

PEDAGÓGIA

– oktatás 1920-1932 hazánkban 17–18/422

– kormányprogram 25/570

– oktatásról 50/514

– etika tantárgy 45/361

PEDAGÓGUS

– a nevelõ Krisztus apostola 14/717

PÉNZ – euró 46/572

PERIKÓPÁK elemzése

– apostolok meghívása 1996/5/3

– Boldogok a szegények 35–36/418

– egyiptomi csapások 43/68

– házasság evangéliuma 32/670

– Jakab-levél 31/568

– Jeremiás 35–36/406

– Nyolc boldogság 29–30/416

– Rézkígyó 40/248

– zsolt. 91. 39/52

PIACGAZD.–ban az állam szerepe 48/321

– és demográfia 35–36/509

PLÉBÁNIA  szerepe az egyházban 41/423; 42/605; 44/240

POLITIKA 7/360; 20/617

– parlamenti választások elé 39/105

– és egyház 15/93; 20/620

– egyházpolitika 1993 12–13/549

– és közgazd. 35–36/275

– Dem. Néppárt 35–36/366

– KDNP 19/579

– II. világháborúra eml. 23–24/481

– Lenin levelezése 12–13/526

– kampány 14/813

– Néppárt indulása 35–36/371

– Öbölháború utáni helyzet 2/85

– Rákosi-Czapik tárgyalása 1/101

– Szárszói találk. 12–13/662

–-i helyzetelemzések 32/776; 33/78; 35–36/447; 43/93; 94

–-i kerekasztal 39/109; 111; 113; 123; 43/101

–-i számvetés 38/755; 28/200

– emlékezés a varsói felkelésre 19/595

POLITIKUSOK

– Antall József 17–18/398

– Bibó I. 29–30/348

– Horthy temetése 12–13/560

– Schuman, R. 40/224

– SZÉCHENYI katolikus volta 4/92

POLITOLÓGIA 34/227; 34/230

POSZTMODERN 31/652

PROHÁSZKA 17–18/412

– a lelkiatya 27/34

– és a pp.-kari körlevél 49/461

– és a Regnum 42/595

– és Rosmini 40/305

– idõszerûsége 27/5

– lelki élete 27/25

– Mária-litániája 49/417

– misztikája 50/557

– tegnap és ma 27/12

PÜSPÖKÖK

– Apor V. 29–30/485; 38/726

– László István 22/304

– Márton Á. 29–30/380; 32/728

   - körlevele 10/212

– Paskai L. köszönt. 35–36/442

– Stecher, R. nyil.-a 1998/1/2

– Szt. Ambrus 35–36/479


REMÉNY 9/47

REDUKCIÓK 8/504

RENDEK

– jezsuita rendtörténet 12–13/672

– irgalmasok 21/54

RENDSZERVÁLTÁS 10 éve 47/99; 49/366; 49/378; 50/530

– vesztesei 49/386


SAJTÓ

– Civiltà Cattolica 44/265

– Kirche Intern 33/118

– lapok pl. száma 23–24/456

– magyar, katolikus

   - A Szív 33/99

   - Európai szemmel 33/99  

   - IGEN 33/101

   - Keresztény élet 33/103

   - Magyar Kurir 33/106

   - Márton Á. Kiadó 33/93

   - Pannonhalmi Szemle 33/ 109

   - Távlatok 33/111

   - Teológia 33/113

   - Új Ember 33/114

   - Új Kalász 33/ 115

   - Új Város 33/116

–-kritika 25/697

– METEM 40/338

Távlatok hazaköltözése 6/187

– Új Ember történetérõl 26/880


SZABADSÁG

– határai 31/547

– és tolerancia 10/131; 16/226

SZEGÉNYSÉG -gazdagság 1/46

– és Krisztus 20/699

SZEKULARIZÁCIÓ

– és etika 45/323

– és a vallás 42/523

SZEKTÁK 2/74; 10/213; 19/481; 21/117; 42/548

– krisnások, egy könyv apropóján 42/560

– Magyarországi kisegyházak 48/290

– millenarizmus 42/534

– New Age 19/497; 28/195

– és Teilhard de Chardin 42/684

– Hit gyülekezete 19/508; 29–30/476; 45/433

SZELLEMEK MEGKÜLÖN-
BÖZTETÉSE 15/61

SZENT 3/63

– Adalbert 12–13/440

– Ignác 11/328

– István, Árpád-házi és a honfogl. 32/739

– István és mûve 46/490

– János, Keresztes 1/116; 10/240

– János, Istenes 21/48

– Kinga 44/226; 45/412; 47/162

– László kir. 23–24/457

– Lisieux-i  Teréz 37/587

   - és a papság 1997/6/2

SZENTEK EURÓPÁBAN 12–13/604

SZENTHÁROMSÁG és mi 44/222;    47/17

SZENTÍRÁS és ökumenizmus 27/95

SZENTLÉLEK 1998/1/18

– a bizánci lit.-ban 41/370

– a lelkigyakorlatokban 41/410

– és a betegek szts.-ge 41/381

– és a papság 1998/3/2

– és a világi hívek 41/447

– és mi 41/354

– hatása a papra 1999/3/10

SZENTSÉGEK

– bérmálás 1997/2/3

– gyermekkeresztség 27/58; 27/70

– gyónás 33/37

– gyóntatás 38/751; 39/65; 48/211;

   - hozzászólások 39/70; 72/74

SZENVEDÉS 14/764

– és betegség 21/1

– szenvedélybetegségek, névtelen
alkoholizmus 11/358

SZERETET 16/192

– és világ 43/54

– gyõzelme 47/36

SZERZETES (RENDEK)

–-ek helye 41/391

–-ek hivatásának motívumai 49/399

– élete 22/173

   - Békés Gellért 45/463

– férfiszerzetesek ö.fogása 1999/2/11

– fõiskolája Sapientia 47/109

– magyar ferencesek 22/192

– gimnáziumok 22/207, 161

– hozzászólás a gimn.-k témájához 26/790

– kamilliánusok 21/112

– Szántó Konrád 47/125

– sz.-rõl szinódus  20/717; 22/163

– sz.-ségrõl könyv 29–30/483

– Szoc. T. T.  75 éves 41/401

– találkozó 14/822, 824

– Miasszonyunk rendje 23/437

– sz.-ek élete:

    – Halász Pius 21/94

    – Oláh Miklós 14/846

    – ‘Sigmond László Lóránt 22/200

    – Salkaházi Sára 17–18/379

    – szoc. testvérek 19/568

– újraindulása 22/177    

SZINÓDUSOK, KONFERENCIÁK

– Ázsiai szinódus 41/486

– CCEE szimpózium 14/819

– esztergomi szin. 19/586

– Európai pp.-i szinódus 5/115

– II. európai szinódus 42/628; 46/527; 46/538

– francia ppkari nyil. 2000/1/2

– Gyulafehérvári szinódus 50/578

– kairói világkonferencia 19/516

   -ra elõkészület 37/603;  

   - problémák 37/605; 611

   - és evangelizálás 37/614

– Latin-Amerikai püspökök ny.-a 8/495

– magyar püspökkari nyilatkozat 12–13/436; 14/741, 754

– német ppkari nyil. 35–36/334

– olasz szinódus 5/128

– papi szinódus a szerzetesekrõl 19/571

– római 17–18/373

– Santo Domingo 8/493

– teológiája 9/15

SZOCIÁLIS KÉRDÉS 2/92

– enciklikák 1/16

SZOLIDARITÁS és gazdaság 23/369

SZOVJETUNIÓ

– katolikus egyház helyzete az SZU-ban 22/292

SZUDÁN-i helyzet 43/117

SZÜLETÉS 4/59

–-szám csökkenésérõl jelentés a Pápai Cst. részérõl 43/113


TANÚSÁGTÉTEL 12–13/627; 14/793; 22/279

TÁRSADALOM – közélet 7/335

– és egyház 15/98

TEOLÓGUSOK

– hivatása 9/39

– Békés Gellért 22/320

– Bruno, Giordano 47/118

– Chenu 47/169

– Congar 20/688; 25/699

– Drewermann 6/236

– Düdimosz  23/533

– Gánóczy S. 4/139

– Gál Ferenc 23/547

– Guardini 15/112

– Häring, B. 42/674

– Órigenész 23/533

– Pázmány 23/550

– Rahner 17–18/357

   - összes mûvei kiadása 26/876

– Suenens 29–30/377

– T. de Chardin 22/252

TELEVÍZIÓ 10/238; 33/30

TEREMTÉS ÉS FEJLÕDÉS 29–30/318

TOLERANCIA 10/140; 21/126

TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ 11/366

TÖRTÉNELEM és igazságtétel 7/413

TUDOMÁNY és hit, kultúra, vallás kapcsolata 47/131


ÚJSÁGÍRÓK

– találk. 14/858

ÚJ EVANGELIZÁCIÓ 5/1, 94, 131

USA, szellemi imperialista 40/235


ÜDVÖSSÉGÜNK 44/163

ÜDVTÖRTÉNET 5/58


VATIKÁN (SZENTSZÉK)

– és Európa 33/69

–-i hittani kongr. állásfogl.-a A. de Mello könyvérõl 42/648

–-i ifj. világtalálkozó XV. 49/427

–-i konferencia: gazdaság és egészség 47/88

–-i szimpózium az antijudaizmusról 38/787

– Magyarország diplomáciai kapcsolatfelvétele a V.-nal 47/114

– Magyarország és a V. megállapodása 35–36/349; 41/479

II. VATIKÁNI ZSINAT

– és az egyház 45/404

– ra visszaemlékezés  26/832

VÁLÁS 15/43

– és szentáldozás 20/707

VALLÁS

– és gyógyítás 12–13/607

– és párt 15/103

– v.-ok és szekták 19/488

– és rádió 33/86

– és tévé 33/89

– és zene 20/740

–-i helyzet a Délvidéken 38/766

– tudomány, hit, kultúra kapcsolata 47/131

VALLÁSOK

– hinduizmus, buddhizmus 29–30/369

VALLÁSOSSÁG „a maga módján” 35–36/356

–-ról 39/99

VEZEKLÉS 14/702

VILÁGEGYETEM 16/158

VILÁGEGYHÁZ GONDJAI 23/412

VILÁGGAZDASÁG változásai
a közelmúltban 49/357

VILÁGKIÁLLÍTÁS SEVILLA 11/335

VILÁGIAK

– a papok szolgálatában 1998/1/7

– az egyházban 6/208,

– világi nõk az eh.-ban 212

– gondjai 40/275

– küldetése 1998/1/5

– lelkisége 25/632

–-ról dokumentum 1998/2/13; 14  

– szerepe a társadalomban 9/32

– a plébánián 12–13/632; 20/712

VILÁGNÉZET 17–18/317

VIZITÁCIÓ 7/398


ZENÉSZEK

– Fellegi Ádám a VR mikrofonja elõtt 40/331

– Halmos László 22/309

– Hegedûs Endre 41/499

– Bartók Béla 25/709

– Farkas Ferenc int. 20/751

– Kodály Z.-ról 8/587

– Mozart 3/72

ZENE

– egyházi zenérõl elõadás 44/292

– gitáros dalok 10/245, 249; 11/399, 404, 406, 408; 34/260;37/597

– gregorián és beat 38/816; 39/145

–-i nevelés Pécsett 37/573

– motetták 14/831

– Szilas: Abonyi mise 35–36/482


ZSÁMBÉKI KATOLIKUS TANÁR-
KÉPZÕ FÕISKOLA  14/828; 33/119

ZSINAT

–- i megújulás 3/3 14/810

–- i dokumentum, GS 26/836

 ZSOLOZSMÁS KÖNYV 7/437


Függelék (Könyvismertetések)

A dogmatika kézikönyve 38/820

A három szent nap a pap távollétében 31/655

A katolicizmus 10/252

A katolikusok hite 9/117

A szent liturgia 14/864

Alszeghy Zs.-né Jezsuita isk.-drámák 16/271

Andrés, D. J., szerzetesjog 44/313

Az egyház társadalmi tanítása 12–13/686

Baltasar Gracián, Az életbölcsesség kézikönyve 35–36/524

Bán Endre emlékkönyv 37/678

Barlay Ö. Sz., Romon virág 17–18/476

Barlay Ö. Sz., Vallomások könyve 32/815

Bartis F., Ellopták a világ lelkét   42/695

Békés G., Krisztusban mindnyájan egy 11/419

Belon G. emlékkönyv 10/251

Benda, J., Az írástudók árulása 38/828

Benyik Gy., Az Újszöv.-i Szt.-írás kel.-e 35–36/526

Bibby, R., Unknown Gods 14/866

Biemer, G., J. H. Newman, P. Gautier et Blondel 2/109

Bindes F.-Németh L., Ha engem üldöztek 6/281

Bioetikai könyvek 39/174

Borovi I., E.gomi eh.megye 49/491

Bozsóky P. G., Keresztes hadj.-k 27/128

Bozsóky P. G., Magyarok útja 46/623

Bp.-i templomok miserendje 50/654

Breemen, Piet van, Mint megtört kenyér 20/771

Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon 1/131

Bujdosó Á., Magamnak dúdolom 45/475

Bühlmann, Hogyan élt Jézus? 38/830

Carretto, C., Kerestem és megtaláltam 49/488

Congar, Y., Egyház és pápaság 25/711

Corona fratrum Szennay A. köszöntésére 6/281

Czakó G., Aranykapu 48/333

Czakó I., Európa lelke 50/655

Czigány Gy., Itt van Pompeji 39/190

Családi katekizmus 33/150

Családkongresszus NOE 4/137

Csanád B., Kutak és emlékek 7/479

Csángó-magyar okmánytár 4/141  

Csokits J., Pilinszky ny.-on 12–13/685

De Rosa, G., Vallások, szekták és a kereszténység 8/611

Dér K., Bibliaismeret 48/332

Drewermann E., Klerikusok 45/472

Elmer I., Börtönkereszt 25/713

Erdélyi Zs., Boldogasszony ága 6/284

Erdélyi Zs., Hegyet láték, lõtöt lépék 50/643

Erdõ P., Egyházjog 7/478

Esterházy P., Harmonia caelestis 49/491

Evva F., Örök v. teremtett 29–30/505

Farkas Gy., A KALOT-mozgalom 11/417

Farkasfalvy D., Bev. az újsz.-hez 23–24/555

ifj. Fasang Á., Hivatás és hitv. II. 46/618

Fasching M-K., Die Wallfahrtsorte Südwestpannoniens 12–13/683

Félbemaradt reformkor 1/126

Fila-Jug, Az egyházi tanítóhivatal megnyilv.-ai 38/818

Frenyó Z., Az isteni és az emberi természetrõl,  egyházatyák 23–24/558

Fricsy Á.,  Tanulm.-k a pécsi ehm életébõl 16/270

Fülep L. levelei Elek A.-hoz 4/144

Gaizler Gy., Felelõs döntés vagy ítéletvégrehajtás? 10/250

Gál F., Dogmatika 2/111

Gál F., Pál apostol levelei 9/119

Garagnon, F., Jázmin és az élet szent rejtelmei 20/775

Gereben F., Identitás, kultúra, kisebbség 48/335

Gergely J., Katolikus egyház Magyarországon 41/515

Gergely J., Prohászka O. 20/769

Gesztelyi T., Egyházak és vallások a mai Magyarországon 8/ 611

Glóner R., Halál helyett az élet k. 42/686

Görbe I., Akik Istentõl születtek 42/690

Görbe J., Az Eucharisztia 42/690

Guitton–Bogdanov, Isten és a tudomány 9/119

Gülch Cs., Az idõ fénylõ nyoma 9/121

Halál misztériuma 43/156

Hankiss E., Proletár reneszánsz 45/466

Harsányi P. O., Új ég, új föld felé 28/256

Hetényi V. K., Papi sorsok III. 33/141

Horváth P., Vallásismeret 32/814

Horváth T., Eternity... 29–30/504

Ilyen színes a mi hitünk 10/251

Irod. és mûv.tört.-i tan.-k 47/173

Jálics F., Szemlélõdõ lelkigyakorlat 21/157

Jelenits I., Kinyilatkoztatás és emberi szó 47/174

Jézus arcai a modern irodalomban 38/791

Jezsuita könyv (3) L. Szt. I. jubileumára 3/102

Jókai A., Ne féljetek! 50/643

Kamarás I., Bensõséges bázisok 19/610

Kasper, W., Jézus, a Krisztus 33/139

Kellermayer M., Magyarországot meg kell menteni 47/171

Kereszty R., Jézus Krisztus 27/122

Kilián I., A minorita színjáték a XVIII. sz.-ban 12–13/681

Kindelmann Gy., Az édenkert meséi 20/775  

Kopp M., Alkalm. m.tartás 29–30/501

König, F., Sziklára épült ház 28/255

Kubinyi A., Fõpapok, egyházi int.-k ... 46/624

Lékai L., A csiszterciek 662/78

Lele J., Az Úr készen találta 33/149

Lelkiségi szótár  31/655

Lelóczky D., Hogy életük legyen 32/811

Lénárd Ö., Só, Só és mécs 1997/2/21

Léon, X.–Dufour, Evangélium János szerint 39/180

Lubac, H. de, Isten útjain 29–30/506

Lukács L.–Bozsóky P. a magyar egyházról 17–18/470

M. Kat. Almanach 2000. 50/651

Magyar jezsuiták vallomásai I. 35–36/527

Magyar jezsuiták vallomásai II. 41/519

Magyar Kat. Lexikon I. 35–36/514

Magyarország és a Szentszék 32/809

Maritain, J., az igazi humanizmus 35–36/523

Medvigy M., Rómát látni 39/168

Megszentelõ szerelem 29–30/507

Meissner W. W., L. Szt. I. 19/615

Mészáros I., A Szent István Társulat 150 éve 42/687

Mészáros I., Ateista nevelés 35–36/520

Mi az egész értelme? 12–13/688

Millenniumi könyvek Pannonhalmán 31/644

Molnár T., Utópia – örök eretnekség 9/118

Molnár Tamás, Az egyház évszázadok zarándoka 39/184

Mona I., Slachta M. 38/825

Móra F. Múz. Évk.-e 47/172

Muzslay I., Az egyház szoc. tan.-a 40/349

Muzslay I., Gazdaság és erkölcs 15/132

Nemeshegyi P., 21/156

Nemeskürty I., Elrepült a gyors idõ 42/693

Nemeskürty I., Múltunk a jelenben 22/322

Nemeskürty I., Tüzes józanság 15/134

Nemesszeghy E., Tudomány, hit, bölcselet 23–24/554

Orbán Gy., Friedensbewegung... 33/143

Pál J., Újvári E., Szimbólumtár 42/694

Pálos A., Viharon, vészen át 8/613

Petruch A., Száz év a jezsuiták m.-ból 9/120

Prohászka ébresztése 44/319

Prohászka önm.-ról 46/629

Prohászka, Modern katolicizmus 1/127

Prokop–Puskely, Pannónia szentjei 7/480

Puskely M., 2000 év szerzetessége 45/477

Puskely M., Ezer év misztikájából 2/112

Puskely M., Virágos kert vala 20/774

Qumráni szövegek magyarul 49/487

Rahner, K., Hit, remény, szeretet 4/148

Rákóczi Ferenc, II., meditációi 40/347

Ratzinger, J., A föld sója 35–36/517

Ravier A., L. Szt. Ignác 17–18/474

Római misekönyv 2000/4/4

Rónay Gy., Párduc és gödölye 35–36/499

Rózsa H., Az Ószöv. kel.-e 34/268

Röpke, W., Civitas humana 32/819

S. Szabó P., Az evangélium és a munka 41/518

Sávai J. két könyve 45/476

Schneider, R., Önmagáról 20/772

Scholl I., A fehér rózsa 41/516

Semjén Zs., Igenis, szólnunk kell 50/655

Sesboüé, Krisztus pedagógiája 41/514

Sík S., A magam módján 34/270

Sólymos Sz., Ezer év száz bencése 40/341

Sólymos Sz., Szt. Zoerard  40/342

Söveges D., Fejezetek a lelkiség történetébõl 15/135

Szabó F., Napfogyatkozás 6/279

Szabó F., Szomjazod, hogy szomjúhozzalak 27/125

Szabó F., Zsoltárhangon 8/614

Szabó Ferenc, Két végtelen között 45/469

Szabó Ferenc, Láng az õszutóban 39/191

Szabó-Miletics-Móser: De profundis 49/489

Széll K., E.ügyi etika 29-30/499

Szennay A., Nyitott kapuk egyháza 25/716

Szentmártoni M., Istenkeresésünk útjai 50/655

Szörényi L., Hunok és jezsuiták 12–13/680

Tarbay B., Katolicizmus és kultuszok 20/767

Teilhard de Chardin önm.-ról 46/629

Temesi J., Jézus Krisztus szeretetérõl 29–30/510

Temesi J., Kiért és miért testesült meg az Ige? 14/863

The Sopron Collection of Jesuit Stage Design 48/328

Tomka M., Csak katolikusoknak 27/126

Tudomány és jogtudomány 37/677

Tüskés G., A XVII. sz.-i elb. egyházi ir. 40/343

Ugrin J., Emlékezéseim 29–30/502

Útban Európa felé Pax  R. 4/146

Üldözött jezsuiták vallomásai 23–24/557

Vámos P., Két kultúra ölelésében 40/351

Vanier, J., A közösség 28/253

Varga J., Bûnös nemzet vagy kényszerû csatlós? 7/477

Vatai L., Prédikációk és elõadások 5/140

Világi lelkipásztorok kis kézik.-e 31/654

Zombori I., A sz.-cs.-i püspökség 49/490