Távlatok 1–50
címjegyzéke

1991

1.  Az egyház szociális tanítása

2.  Hinni – de miben?

3.  Az egyház megújulása

4.  Az emberi élet védelme


1992

5.  Új evangelizálás

6.  Korszerû lelkipásztorkodásért

7.  Keresztények a közéletben

8.  Háború és béke – Amerika 1592–1992


1993

9.  Szolgálatok az egyházban

10. Tolerancia, szabadság, szabadelvûség

11. Magyar lelkiállapot–egységkeresés

12–13. Európa és a magyarság

14. Keresztény nevelés–keresztény szenvedés


1994

15. Házasság és család

16. A jó Isten és teremtett világa

17–18. Jézus Krisztus tegnap és ma

19. Isten megosztott népe

20. Egyházi és politikai közösség

1995

21. Betegség – szenvedés – gyógyítás

22. Szerzetesek tegnap és ma

23–24. Etikai támpontok keresése

25. Az egyház és a fiatalok

26. Fórum az egyházról

1996

27. Prohászka tegnap és ma

28. Eucharisztia–szentmise

29–30. Keresztény magyarságunk teremtés és fejlõdés

31. Halál és örök élet

32. A család megerõsítése

1997

33. Egyház – kommunikáció – média

34. Magyar lelkiállapot 1997-ben

35–36. Gazdasági és politikai élet – katolikus szemmel

37. Kultúra: Oktatás–nevelés

38. Jézus – az emberfia és Isten Fia

1998

39. Szabadság és emberi jogok

40. Európa egysége felé

41. A Szentlélek és a karizmák

42. Vallás – új vallások – szekták

1999

43. Isten, Atyánk

44. Jézus – egyetlen üdvözítõ

45. Politika és etika – értékre nevelés

46. Európai magyarság – magyar európaiság

2000

47. Jézus megközelítése

48. Megtérés és kiengesztelõdés

49. Magyar millennium / I

50. Magyar millennium / II
        3

4        

        5

6        

        7

8        

        9

10        

        11

12        

        13

14        

        15

16        

        17

18        

        19

20        

        21

22        

        23

24        

        25

26        

        27

28        

29        

30        

        31

32        

        33

34        

        35

36        

        37

38        

        39

40        

        41

42        

        43

44        

        45

46        

        47

48        

        49

50        

        51

52        

        53

54        

        55

56        

        57

58        

        59

60        

        61

62        

        63

64        

        65

66        

        67

68        

        69

70        

        71

72        

        73

74        

        75

76        

        77

78        

        79

80        

81        

        82

        83

84        

        85

86        

        87

88        

        89

90        

        91

92        

        93

94        

        95