Távlatok         

a magyar jezsuiták folyóirata   

V I L Á G N É Z E T  -  L E L K I S É G  -  K U L T Ú R A

Impresszum

   Repertórium

Archívum

Levelezés

—> Főszerkesztő:

Szabó Ferenc

—> Társszerkesztő:

Gyorgyovich Miklós

—> Főmunkatárs:

Nemeshegyi Péter

—> Szerkesztőbizottság

—> Nagy Ferenc

—> Nyitólap


 

 

 

 

Szerkesztőség: Szabó Ferenc SJ főszerk., Gyorgyovich Miklós társszerk.,  Nemeshegyi Péter SJ főmunkatárs, Mogyoróssyné Fogarassy Julianna szerk. munkatárs.

Tagok: Bárdosy Éva (Budapest), B. Petőfi Ágnes (Budapest),
Bartók Tibor SJ (Budapest), Horváth Árpád SJ (London), Keresztesné Várhelyi Ilona (Debrecen), Krómer István (Budapest), Lázár Kovács Ákos (Budapest),  Róna Judit (Budapest), Thorday Attila (Szeged), Török Csaba (Budapest).

 


A folyóirat

  Megvásárolható  -  Megrendelhető

Archívum

 


* * *

Fényképek>>>


 

[ Nyitólap  |  Jezsuiták  |  Katolikus  |  Katolikus Rádió  |  Magyar Kurír  |  Plébánia | Breviárium ]