a magyar jezsuiták folyóirata

V I L Á G N É Z E T  -  L E L K I S É G  -  K U L T Ú R A

[Nyitólap]

 


TÁVLATOK


REPERTÓRIUMOK

Távlatok (1991-2000):
Repertórium az 1-50 számokig

Távlatok (2001-2008):
Repertórium az 51-87 számokhoz


A SZOLGÁLAT (1969-1990):
Repertórium 1–88. számokhoz

 


A folyóirat honlapja: www.tavlatok.hu

 

—> Főszerkesztő:

Szabó Ferenc

—> Társszerkesztő:

Gyorgyovich Miklós

—> Főmunkatárs:

Nemeshegyi Péter

—> Szerkesztőbizottság

—> Nagy Ferenc

—> Repertórium

—> Archívum

—> Nyitólap


 

 

 

[ Nyitólap  |  Jezsuiták  |  Katolikus  |  Katolikus Rádió  |  Magyar Kurír  |  Plébánia | Breviárium ]