MAGYAR JEZSUITÁK PAPSZENTELÉSI CSALÁDFÁJA 

Munkatervem 

            2006. május közepén egy fiatalabb rendtársamtól kaptam a tippet, hogy az elmúlt 100-150 év magyar jezsuita papjainak szentelési családfáját dolgozzam és adjam ki.

            Hasonló munkával már kétszer megpróbálkoztam: először a nyolcvanas években, majd 1996 második felében; amit e két alkalommal írtam, azt rendtársaimnak nyomtatásban meg is küldtem.

            Most elsősorban arra a lehetőségre gondolok, hogy újabb munkámat, amely főleg az 1996-osból sokat átvesz, honlapon bocsátom az érdeklődők rendelkezésére. Ha alkalmasnak tűnik, a kész munka nyomtatásban is megjelenhet.

            A jezsuitákon kívül egyházmegyések és más szerzetesek érdeklődésének is eleget tehet a munkám; ezt főleg a függelék biztosítja.

            Azt hiszem, a jelenlegi hevenyészett és töredékes küldemény („előzetes”) után még két kiadás követi majd egymást. Ezzel az előzetessel, többféle oknál fogva, szeretnék sietni; célul tűztem ki, hogy már 2006 Péter-Pálkor a honlapra kerüljön.

            Egyelőre nincs meg semmi a (3)-as, a (6)-os, a (7)-es és a (8)-as fejezetből; anyaguk egy része azonban benne foglaltatik a jelenlegi (9)-es fejezetben, a függelékben, amely nem egyéb, mint a Magyar Papi Egység 2001. karácsonyi számában közölt írásom szövege.

            Egy ilyen episzkopológiai munka természetesen sokaknak (majdnem egy évszázada folyó) kutatására és kiadványaira támaszkodik. Részletes bibliográfiát majd csak akkor teszek közzé, amikor ez az episzkopológiai szintézis (ha Isten is úgy akarja és lehetővé teszi) nemzetközi kiadásban jelenik meg.

            Munkám kivitelezésében sokat segített a Távlatok tördelőszerkesztője, Gergó Ágnes. Szíves köszönetet mondok együttműködéséért.

            Elérhetőségeim: [email protected] és [email protected] 

A munka fejezetcímei 

            A következő fejezetek valamelyikét az olvasó úgy nyithatja meg, hogy rákattint a fejezetszámra. 

            (1) – Bevezető gondolatok

            (2) – A magyar jezsuita papok szentelésének kronológiai sorrendje

            (3) – Áttekintés a püspöki családokról

            (4) – Az episzkopológiai kartotékok szerkezete

            (5) – A magyar jezsuitákat szentelő püspökök szentségi családfája

            (6) – Történeti erővonalak a püspöki genealógiában

            (7) – A családok jelenlegi alakulásának statisztikai arányai

            (8) – Rövid teológiai reflexió

            (9) – Függelék

 

vissza